Hotline 0932 264 911    

Email: giasunhattan@gmail.com

GIÁO VIÊN DẠY A LEVEL BUSINESS

GIÁO VIÊN DẠY AS & A LEVEL BUSINESS

Đứng đầu trong dịch vụ giảng dạy chương trình quốc tếTrung tâm Nhật Tân nhận giảng dạy chương trình song ngữ (vừa bằng tiếng Việt vừa bằng tiếng Anh ) hoặc 100% bằng tiếng Anh các môn như:Toán, Lý, Hoá, Sinh, kinh doanh, Kinh tế (Math- Physics-Chemistry-Biology - Business-Economic...)

Với nhiều năm kinh nghiệm luyện thi các chương trình quốc tế như: IB, A LEVEL, IGCSE, AP, SAT, ACT, GMAT, O LEVEL, SSAT....Trung tâm Nhật Tân tự hào là đơn vị dẫn đầu với đội ngũ giáo viên xuất sắc. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý phụ huynh học sinh những giáo viên chất lượng tốt nhất

► ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TẠI TRUNG TÂM NHẬT TÂN

- Giáo viên Việt Nam có trình độ tiếng anh tốt, nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy chương trình quốc tế. Có bằng cấp giáo viên, Thạc Sĩ, Tiến Sĩ

 

GIÁO VIÊN DẠY A LEVEL BUSINESS

►  CHƯƠNG TRÌNH AS & A LEVEL BUSINESS TẠI TRUNG TÂM NHẬT TÂN

Chương trình A-levels kéo dài 2 năm. Trong năm đầu tiên, học sinh sẽ được học chương trình AS-level - nửa đầu của chương trình A-levels. Vào năm 2, học sinh sẽ tiếp tục học A2-level và hoàn tất chương trình học. Điểm số A-level chính là kết quả tổng hợp của 2 năm học. 

Tổng quan nội dung

Các thí sinh của Cambridge International AS Level nghiên cứu các chủ đề AS Level cho Paper 1 và Paper 2.

Thí sinh Cambridge International A Level học tất cả các chủ đề

Chủ đề AS Level

Chủ đề AS Level

1.1 Enterprise

1.1 Doanh nghiệp

1.2 Business structure

1.2 Cơ cấu doanh nghiệp

1.3 Size of business

1.3 Quy mô doanh nghiệp

1.4 Business objectives

1.4 Mục tiêu kinh doanh

1.5 Stakeholders in a business

1.5 Các bên liên quan trong doanh nghiệp

2.1 Human resource management

2.1 Quản lý nguồn nhân lực

2.2 Motivation

2.2 Động lực

2.3 Management

2.3 Quản lý

3.1 The nature of marketing

3.1 Bản chất của tiếp thị

3.2 Market research

3.2 Nghiên cứu thị trường

3.3 The marketing mix

3.3 Tiếp thị hỗn hợp

4.1 The nature of operations

4.1 Bản chất của hoạt động

4.2 Inventory management

4.2 Quản lý hàng tồn kho

4.3 Capacity utilisation and outsourcing

4.3 Sử dụng năng lực và thuê ngoài

5.1 Business finance

5.1 Tài chính doanh nghiệp

5.2 Sources of finance

5.2 Nguồn tài chính

5.3 Forecasting and managing cash flows

5.3 Dự báo và quản lý dòng tiền

5.4 Costs

5.4 Chi phí

5.5 Budgets

5.5 Ngân sách

Chủ đề A Level

Chủ đề A Level

6.1 External influences on business activity

6.1 Ảnh hưởng bên ngoài đến kinh doanh

6.2 Business strategy

6.2 Chiến lược kinh doanh

7.1 Organisational structure

7.1 Cơ cấu tổ chức

7.2 Business communication

7.2 Giao tiếp kinh doanh

7.3 Leadership

7.3 Lãnh đạo

7.4 Human resource management strategy

7.4 Chiến lược quản lý nguồn nhân lực

8.1 Marketing analysis

8.1 Phân tích tiếp thị

8.2 Marketing strategy

8.2 Chiến lược tiếp thị

9.1 Location and scale

9.1 Vị trí và quy mô

9.2 Quality management

9.2 Quản lý chất lượng

9.3 Operations strategy

9.3 Chiến lược hoạt động

10.1 Financial statements

10.1 Báo cáo tài chính

10.2 Analysis of published accounts

10.2 Phân tích các tài khoản đã xuất bản

10.3 Investment appraisal

10.3 Thẩm định đầu tư

10.4 Finance and accounting strategy

10.4 Chiến lược tài chính và kế toán

Hình Thức thi

Paper 1 – Khái niệm kinh doanh 1

Paper viết, 1 giờ 15 phút, 40 điểm

Paper báo này có hai phần.

Phần A có bốn câu hỏi bắt buộc, mỗi câu năm điểm.

Phần B có hai câu hỏi 20 điểm; thí sinh trả lời một câu hỏi.

Phần A có bốn câu hỏi. Ba câu hỏi đầu tiên có hai phần.

Các câu hỏi của Phần B là các câu hỏi tự luận và có hai phần. Câu trả lời cho phần thứ hai của câu hỏi nên hiển thị bằng chứng đánh giá (AO4).

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình AS Level (chủ đề 1.1–5.5).

Paper 1 đánh giá Kiến thức và hiểu biết về AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

Paper 2 – Khái niệm kinh doanh 2

Paper viết, 1 giờ 30 phút, 60 điểm

Paper viết này có hai câu hỏi bắt buộc mỗi câu 30 điểm.

Mỗi câu hỏi bao gồm một văn bản chứa dữ liệu, bao gồm thông tin ở dạng viết, số và/hoặc dạng sơ đồ. Thí sinh cần trả lời câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp từ văn bản kích thích để hỗ trợ câu trả lời của họ. Mỗi câu hỏi có sáu phần. Câu trả lời cho phần cuối cùng của câu hỏi nên hiển thị bằng chứng đánh giá (AO4).

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình AS Level (chủ đề 1.1–5.5).

Paper 2 đánh giá Kiến thức và hiểu biết về AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4

Paper 3 – Ra quyết định kinh doanh

Paper viết, 1 giờ 45 phút, 60 điểm

Paper báo này có năm câu hỏi bắt buộc. Hai câu hỏi đầu tiên mỗi câu được 8 điểm. Câu hỏi 3 và

Câu 4 mỗi câu 16 điểm. Câu 5 được 12 điểm.

Paper viết bao gồm một nghiên cứu điển hình, bao gồm thông tin ở dạng viết, số và/hoặc sơ đồ.

Thí sinh cần trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp từ văn bản kích thích để hỗ trợ câu trả lời của họ.

Câu hỏi 1, Câu hỏi 2 và Câu hỏi 5 không được chia thành các phần. Có ba phần cho Câu hỏi 3 và hai

các phần của Câu hỏi 4. Câu trả lời cho phần cuối cùng của các câu hỏi của Câu hỏi 3 và Câu hỏi 4 cần đưa ra bằng chứng

của đánh giá (AO4). Các câu trả lời cho Câu hỏi 5 cũng nên đưa ra bằng chứng đánh giá (AO4).

Đối với Paper 3, thí sinh sẽ trả lời trên phiếu câu hỏi. Nghiên cứu điển hình sẽ được trình bày riêng trong một phụ trang.

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình A Level (chủ đề 6.1–10.4). Nội dung của Cấp độ AS (chủ đề 1.1–5.5)

là kiến thức giả định để đánh giá Paper 3. Nội dung Cấp độ AS sẽ không phải là trọng tâm trực tiếp của các câu hỏi trên Papper 3.

Paper 3 đánh giá Kiến thức và hiểu biết về AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

Paper 4 – Chiến lược kinh doanh

Paper viết, 1 giờ 15 phút, 40 điểm

Paper này có hai câu hỏi bắt buộc, mỗi câu 20 điểm.

Paper viết bao gồm một nghiên cứu điển hình, bao gồm thông tin ở dạng viết, số và/hoặc biểu đồ.

Thí sinh cần trả lời các câu hỏi bằng cách sử dụng thông tin liên quan và phù hợp từ văn bản kích thích để hỗ trợ câu trả lời của họ.

Cả hai câu hỏi đều là câu hỏi tự luận. Câu trả lời cho cả hai câu hỏi phải đưa ra bằng chứng đánh giá (AO4).

Các câu hỏi dựa trên nội dung giáo trình A Level (chủ đề 6.1–10.4). Nội dung của AS Level (chủ đề

1.1–5.5) được giả định là kiến thức để đánh giá Paper 4. Nội dung Cấp độ AS sẽ không phải là trọng tâm trực tiếp của câu hỏi trên bài thi 4.

Paper 4 đánh giá Kiến thức và hiểu biết về AO1, Ứng dụng AO2, Phân tích AO3 và Đánh giá AO4.

 

 

GIÁO VIÊN DẠY A LEVEL BUSINESS

 

► CÁC MÔN HỌC A LEVEL TẠI TRUNG TÂM NHẬT TÂN

1. Giáo viên dạy A Level Math- Toán bằng tiếng Anh

Vì  chương trình học của các em học sinh là 100% bằng Tiếng Anh, nên các giáo viên dạy toán bằng tiếng Anh tại trung tâm Nhật Tân phải là những giáo viên xuất sắc thành thạo Anh ngữ lẫn kiến thức môn học vững chắc. Chúng tôi đi đầu trong việc dạy kèm cho các học sinh tại các trường quốc tế như trường quốc tế như APU, AIS, ACG,CIS,APC,RMIT…Chi tiết giáo viên dạy toán bằng tiếng Anh vui lòng xem tại đây.

2. Giáo viên dạy A Level Physics - Vật lý bằng tiếng Anh

Chương trình học 100% bằng Tiếng Anh đã gây không ít trở ngại cho các em, đặc biệt là môn đòi hỏi tính tư duy cao như  Vật Lý (Physics).  Thấy được điều đó, Trung tâm  Nhật Tân đã cộng tác với nhiều giáo viên ở khắp các trường đại học uy tín nhằm cung cấp cho quý phụ huynh học sinh những Giáo viên dạy vật lý bằng tiếng Anh chất lượng cao.

Nhật Tân chuyên cung cấp giáo viên dạy Hóa IB, A Level, IGCSE, AP và SAT Subject 2. Chi tiết Giáo viên dạy Hóa bằng tiếng Anh vui lòng xem tại đây.

4. Giáo viên dạy A Level Business - Kinh doanh bằng tiếng Anh

Trung tâm Nhật Tân là trung tâm uy tín chuyên cung cấp gia sư cho học sinh trường quốc tế , đặc biệt là giáo viên dạy Busiess bằng tiếng Anh. Đến với gia sư Nhật Tân, chúng tôi xin cam đoan quý phụ huynh có con em học tại Trường Quốc Tế sẽ cảm thấy thật sự hài lòng. Chi tiết giáo viên dạy Busiess bằng tiếng Anh vui lòng xem tại đây.

5Giáo viên dạy A Level Economics – Kinh tế bằng tiếng Anh

Giáo trình Kinh tế  phát triển sự hiểu biết về lý thuyết, thuật ngữ và nguyên tắc kinh tế. Người học nghiên cứu về kinh tế của các quốc gia khác nhau và làm thế nào những điều này liên quan đến nhau. Họ cũng học cách làm việc với dữ liệu kinh tế đơn giản và sử dụng các công cụ phân tích kinh tế. Người học áp dụng sự hiểu biết về kinh tế cho các vấn đề kinh tế hiện tại.

6Giáo viên dạy A Level Accounting bằng tiếng Anh

Giáo trình kế toán giới thiệu cho người học về lý thuyết và khái niệm về kế toán và cách thức kế toán được sử dụng trong nhiều bối cảnh kinh tế và kinh doanh hiện đại. Người học tập trung vào các kỹ năng ghi lại, báo cáo, trình bày và giải thích thông tin tài chính và xây dựng một nền tảng lý tưởng cho cả nghiên cứu thêm và cho sự nghiệp tương lai trong nghề.

7Giáo viên dạy A Level Art & Design bằng tiếng Anh

Giáo trình nghệ thuật & thiết kế hằm mục đích khuyến khích phản ứng cá nhân bằng cách kích thích trí tưởng tượng, sự nhạy cảm, tư duy khái niệm, sức mạnh của quan sát và khả năng phân tích. Người học có được sự tự tin và nhiệt tình khi họ phát triển các kỹ năng kỹ thuật ở dạng hai và ba chiều, và có thể xác định và giải quyết các vấn đề trong các hình thức thị giác và xúc giác. Họ cũng học cách phát triển ý tưởng từ những nỗ lực ban đầu đến các giải pháp cuối cùng. 

8Giáo viên dạy A Level Biology – Sinh học bằng tiếng Anh

Sinh học giúp người học hiểu thế giới sinh học nơi họ sống và quan tâm đến các phát triển khoa học và khoa học. Giáo trình bao gồm các nguyên tắc và khái niệm cơ bản là nền tảng cho chủ đề, một số ứng dụng hiện tại của sinh học và nhấn mạnh vào các kỹ năng thực tế.

9Giáo viên dạy A Level Computer Science – Khoa học máy tính

Khoa học máy tính giúp người học phát triển mối quan tâm đến tư duy tính toán và sự hiểu biết về các nguyên tắc giải quyết vấn đề bằng máy tính. Họ áp dụng sự hiểu biết này để tạo ra các giải pháp dựa trên máy tính cho các vấn đề bằng thuật toán và ngôn ngữ lập trình cấp cao. Người học cũng phát triển một loạt các kỹ năng kỹ thuật và khả năng kiểm tra và đánh giá hiệu quả các giải pháp điện toán.

9Giáo viên dạy A Level Design & Technology – Thiết kế và Công Nghệ

Giáo trình thiết kế và công nghệ  cho phép người học xác định, xem xét và giải quyết các vấn đề thông qua tư duy sáng tạo, lập kế hoạch và thiết kế và bằng cách làm việc với các phương tiện, vật liệu và công cụ khác nhau. Do đó, người học có được nhận thức về kỹ thuật và thiết kế lớn hơn, đồng thời phát triển các kỹ năng như sáng kiến, tháo vát, điều tra và khéo léo. Họ cũng phát triển các kỹ năng giao tiếp trung tâm để thiết kế và đánh giá.

10Giáo viên dạy A Level English First Language – Ngôn Ngữ Anh

Ngôn ngữ đầu tiên Tiếng Anh được thiết kế cho người học có ngôn ngữ đầu tiên là tiếng Anh. Khóa học cho phép người học:

Phát triển khả năng giao tiếp rõ ràng, chính xác và hiệu quả khi nói và viết

Sử dụng một loạt các từ vựng, và ngữ pháp chính xác, chính tả và dấu câu

Phát triển một phong cách cá nhân và nhận thức về khán giả đang được giải quyết.

Người học cũng được khuyến khích đọc rộng rãi, cả vì sự thích thú của chính họ và để tiếp tục nhận thức của họ về những cách mà tiếng Anh có thể được sử dụng.

11Giáo viên dạy A Level English Literature – Văn học Anh

Giáo trình cho phép người học đọc, giải thích và đánh giá các văn bản thông qua nghiên cứu văn học bằng tiếng Anh. Người học phát triển sự hiểu biết về nghĩa đen, bối cảnh có liên quan và các chủ đề hoặc thái độ sâu sắc hơn có thể được thể hiện. Thông qua các nghiên cứu của họ, họ học cách nhận ra và đánh giá cao những cách mà các nhà văn sử dụng tiếng Anh để đạt được một loạt các hiệu ứng, và sẽ có thể trình bày một phản ứng cá nhân, có hiểu biết với tài liệu họ đã nghiên cứu.

Giáo trình cũng khuyến khích khám phá các vấn đề rộng lớn hơn và phổ quát, thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn của người học về bản thân và thế giới xung quanh.

12Giáo viên dạy A Level French Frist language– Ngôn ngữ Pháp

Ngôn ngữ đầu tiên tiếng Pháp được thiết kế cho người học có ngôn ngữ đầu tiên là tiếng Pháp. Giáo trình phát triển khả năng giao tiếp của người học rõ ràng, chính xác và hiệu quả. Họ học cách sử dụng từ vựng trên phạm vi rộng, sử dụng ngữ pháp chính xác, chính tả và dấu câu, và phát triển phong cách cá nhân và nhận thức về khán giả đang được giải quyết.

Người học cũng được khuyến khích đọc rộng rãi, cả vì sự thích thú của chính họ và để phát triển sự đánh giá cao về cách các nhà văn đạt được hiệu quả của họ. Giáo trình cũng bổ sung cho các lĩnh vực nghiên cứu khác bằng cách khuyến khích các kỹ năng của ứng dụng tổng quát hơn.

13Giáo viên dạy A Level Geography– Địa Lý

Thông qua giáo trình địa lý  người học sẽ phát triển 'ý thức về địa điểm' bằng cách nhìn thế giới xung quanh họ trên quy mô địa phương, khu vực và toàn cầu. Người học sẽ kiểm tra một loạt các môi trường tự nhiên và nhân tạo, và nghiên cứu một số quá trình ảnh hưởng đến sự phát triển của họ. Họ cũng sẽ xem xét những cách mà mọi người tương tác với môi trường của họ, và những cơ hội và thách thức mà một môi trường có thể trình bày, từ đó có được một cái nhìn sâu sắc hơn về các cộng đồng và văn hóa khác nhau tồn tại trên khắp thế giới.

► HÌNH THỨC HỌC

- Dạy tại nhà 01 kèm 01 trực tiếp hoặc nhóm nhỏ theo yêu cầu tại khắp nơi trong TPHCM và Hà Nội

- Dạy Online 01-01 

Hãy liên hệ về chúng tôi để được tư vấn  :

TRUNG TÂM  NHẬT TÂN

Điện thoại :  0932.264.911 

Hãy share để mọi người cùng biết:

GIÁO VIÊN DẠY A LEVEL BUSINESS GIÁO VIÊN DẠY A LEVEL BUSINESS

GIÁO VIÊN DẠY A LEVEL BUSINESS


Back      Print In      Đã xem :
Quảng cáo
Hỗ trợ trực tuyến Hỗ trợ trực tuyến

Hotline   0932 264 911

Tư Vấn Dạy
Tư vấn học
Liên kết website Liên kết website
Thông tin cuối trang
TRUNG TÂM NHẬT TÂN EDUCATION
  • 145 Lê Thiệt, Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM
  • Điện thoại: 0932.264.91
  • Website: www.giasunhattan.com
  • Thời gian làm việc:
  • Thứ 2-7:
  • Sáng: 7:30 đến 12:00                    Chiều: 13:00 đến 17:30
  • Chủ nhật: liên hệ để đặt lịch hẹn
  • Hotline (24/7): 0932.264.911 

DMCA.com Protection Status
Đăng ký nhận tin

Hãy đăng ký nhận mail để không bỏ lỡ chương trình khuyến mãi nào

bản quyền thuộc về www.giasunhattan.com

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng
Mua thêm sản phẩm khác
Xem giỏ hàng